تعرفه های خدمات جالبوت


نام خدمت واحد مبلغ به ازای هر ساعت
خدمات مشاوره سئو ساعت تومان 350,000
خدمات مشاوره فنی ساعت تومان 260,000
خدمات تولید محتوا + عکس هر 1000 کلمه تومان 300,000
خدمات دیتا اینتری ساعت تومان 90,000
خدمات ریپورتاژ آگهی ساعت متناسب با آگهی ریپورتاژ
خدمات تبلیغات ساعت متناسب با نوع تبلیغات
خدمات آموزش ساعت تومان 200,000
فهرست
به مشاوره نیاز دارید ؟